DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt ẢI
Đầu mỗi giờ
Tập kết lệnh
Cả ngày
Thiên trì mật cảnh
Cả ngày
Hoa Sơn LC
10:00
Hái quả Huy hoàng
12:00
Viêm Đế
12:30
Tống kim
13:00
Hoa Đăng
14:30
Tống kim
15:00
Viêm Đế
18:30
Boss tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Boss Thiên Trì
19:45
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Hái quả Huy hoàng
20:00
Áp Tiêu
20:00
Hoa Đăng
20:30
Viêm Đế
20:30
Quốc Chiến Thiên Tử
21:00
Áp Tiêu
22:00
Hoa Sơn LC
22:00
Liên đấu
22:00
Boss tiểu và Đại Hoàng Kim
23:00
Tống kim
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt ẢI
Đầu mỗi giờ
Tập kết lệnh
Cả ngày
Thiên trì mật cảnh
Cả ngày
Hoa Sơn LC
10:00
Hái quả Huy hoàng
12:00
Viêm Đế
12:30
Tống kim
13:00
Hoa Đăng
14:30
Tống kim
15:00
Viêm Đế
18:30
Boss tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Boss Thiên Trì
19:45
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Hái quả Huy hoàng
20:00
Áp Tiêu
20:00
Hoa Đăng
20:30
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Áp Tiêu
22:00
Hoa Sơn LC
22:00
Liên đấu
22:00
Boss tiểu và Đại Hoàng Kim
23:00
Tống kim
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt ẢI
Đầu mỗi giờ
Tập kết lệnh
Cả ngày
Thiên trì mật cảnh
Cả ngày
Hoa Sơn LC
10:00
Hái quả Huy hoàng
12:00
Viêm Đế
12:30
Tống kim
13:00
Hoa Đăng
14:30
Tống kim
15:00
Viêm Đế
18:30
Boss tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Boss Thiên Trì
19:45
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Hái quả Huy hoàng
20:00
Áp Tiêu
20:00
Hoa Đăng
20:30
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Áp Tiêu
22:00
Hoa Sơn LC
22:00
Liên đấu
22:00
Boss tiểu và Đại Hoàng Kim
23:00
Tống kim
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt ẢI
Đầu mỗi giờ
Tập kết lệnh
Cả ngày
Thiên trì mật cảnh
Cả ngày
Hoa Sơn LC
10:00
Hái quả Huy hoàng
12:00
Viêm Đế
12:30
Tống kim
13:00
Hoa Đăng
14:30
Tống kim
15:00
Viêm Đế
18:30
Boss tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Boss Thiên Trì
19:45
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Hái quả Huy hoàng
20:00
Áp Tiêu
20:00
Hoa Đăng
20:30
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Áp Tiêu
22:00
Hoa Sơn LC
22:00
Liên đấu
22:00
Boss tiểu và Đại Hoàng Kim
23:00
Tống kim
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt ẢI
Đầu mỗi giờ
Tập kết lệnh
Cả ngày
Thiên trì mật cảnh
Cả ngày
NV Bắc Đẩu
Cả ngày
Hoa Sơn LC
10:00
Hái quả Huy hoàng
12:00
Viêm Đế
12:30
Tống kim
13:00
Hoa Đăng
14:30
Tống kim
15:00
Báo Danh Thất Thành
18:00
Viêm Đế
18:30
Liên Đấu
19:00
Boss tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Boss Thiên Trì
19:45
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Hái quả Huy hoàng
20:00
Áp Tiêu
20:00
Thất Thành
20:00
Hoa Đăng
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
20:30
Áp Tiêu
21:00
Hoa Sơn LC
22:00
Liên đấu
22:00
Boss tiểu và Đại Hoàng Kim
23:00
Tống kim
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt ẢI
Đầu mỗi giờ
Tập kết lệnh
Cả ngày
Thiên trì mật cảnh
Cả ngày
NV Bắc Đẩu
Cả ngày
Hoa Sơn LC
10:00
Hái quả Huy hoàng
12:00
Viêm Đế
12:30
Tống kim
13:00
Hoa Đăng
14:30
Tống kim
15:00
Hoa Sơn LC
15:00
Viêm Đế
18:30
Liên Đấu
19:00
Boss tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Boss Thiên Trì
19:45
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Hái quả Huy hoàng
20:00
Áp Tiêu
20:00
Hoa Đăng
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
20:30
Áp Tiêu
21:00
Hoa Sơn LC
22:00
Liên đấu
22:00
Boss tiểu và Đại Hoàng Kim
23:00
Tống kim
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt ẢI
Đầu mỗi giờ
Tập kết lệnh
Cả ngày
Thiên trì mật cảnh
Cả ngày
NV Bắc Đẩu
Cả ngày
Hoa Sơn LC
10:00
Hái quả Huy hoàng
12:00
Viêm Đế
12:30
Tống kim
13:00
Hoa Đăng
14:30
Tống kim
15:00
Hoa Sơn LC
15:00
Viêm Đế
18:30
Liên Đấu
19:00
Boss tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Boss Thiên Trì
19:45
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Hái quả Huy hoàng
20:00
Áp Tiêu
20:00
Thất Thành
20:00
Hoa Đăng
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
20:30
Áp Tiêu
21:00
Hoa Sơn LC
22:00
Liên đấu
22:00
Boss tiểu và Đại Hoàng Kim
23:00
Tống kim
23:00
 

Tin tức

Trang chủ / Tin tức

[19/08/22] Hướng Dẫn : Cách Nạp Nhận Xu Trong Game

✨ CÁC HÌNH THỨC NẠP XU : ► Hình thức nạp XU chuyển khoản Banking & Momo : ...

[19/07/22] Tính Năng : Câu Cá Bến Thuyền Phượng Tường

Thời gian & điều kiện tham gia Thời gian diễn ra:19h - 23h Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 90 trở lên Khu vực câu: Bến Thuyền Phượng Tường(184 171) NPC đổi các loại cá: Ngư Dâ...

[29/06/22] Nhiệm Vụ Phần Thưởng Mốc Dã Tẩu

MỐC THƯỞNG 4000 NHIỆM VỤ DÃ TẨU PHẦN THƯỞNG THEO MỐC Hoàn thành nhiệm vu đến sợ lượng nhất định , nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng hấp dẫn bên dưới . Giới hạn nhiệm vụ : ...

[24/06/22] Tính Năng : Vận Tiêu

Thời gian & điều kiện tham gia Thời gian diễn ra: Sau 7 giờ sáng mỗi ngày. Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 120 trở lên Tiền vạn nhận tiêu : 1 vạn lượng NPC tham gia: Ông Ch...

[24/06/22] Tính Năng : Săn Boss Bang Hội

Thông tin cần biết - Thời gian bắt đầu : 19:50 - Thứ 7 hằng tuần - Kết thúc : 20:50 - Tất cả người chơi tập trung NPC Truyền Tống Bang Hội tại trung tâm khu vực bang để di ...

[24/06/22] Tính Năng : Khu Vực Bang Hội

Tính năng Lãnh Địa Bang Hội là tính năng do admin Võ Lâm Thần Long độc quyền phát triển , hoàn toàn mới không giống với bất cứ tính năng của game nào , dựa trên hình ảnh có sẵn đ...

[24/06/22] Tính Năng : Nguyệt Cao Đảo

Thời gian & điều kiện tham gia Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 2 đợt (14:00 & 21:00) Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 120 trở lên, đội trưởng phải có Nguyệt Ca Thiếp Thành viên :...

[24/06/22] Tính Năng : Đấu Trường Loạn Chiến

Thời gian & điều kiện tham gia Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 1 đợt (20:00) vào ngày thứ 2 , 4 , 6 Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 120 trở lên, có 20 vạn lượng. NPC tham ...

[24/06/22] Tính Năng : Tiêu Diệt Đạo Tặc

Tính năng Tiêu Diệt Đạo Tặc sẽ là 1 nhiệm vụ mới tại Võ Lâm Thần Long, nhân vật từ cấp 90 trở lên có thể tham gia tính năng này sau đợt cập nhật tính năng theo lộ trình. Phần thưởng nhận được sẽ là điểm kinh nghiệm, tiền và...

[24/06/22] Tính Năng : Viêm Đế

Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ ở Bảo Tàng Viêm Đế. Vào cá...

[24/06/22] Hệ Thống VIP & Danh Hiệu

Sau đợt thay đổi công thức tính VIP không cần nạp thẻ vẫn có thể nhận được danh hiệu VIP bằng cách chăm chỉ tham gia hoạt động và các tính năng trong game. Thời gian nhận danh hiệu VIP vào bất kỳ lúc nào nếu bạn đã đủ điểm năng...

[24/06/22] Tính Năng : Liên Đấu

Tính năng liên đấu với hình thức Đơn Đấu Môn Phái được ra mắt lần đầu tiền tại Võ Lâm Tuyệt Thế vào ngày 03 hằng tháng đã thu hút được rất nhiều cao thủ khắp chốn tham gia tranh t&agr...

[24/06/22] Tính Năng : Hạt Huy Hoàng - Quả Hoàng Kim ( Đấu Trường Sinh Tử )

Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ...

[24/06/22] Tính Năng : Lôi Đài Công Bình Tử

Giới thiệu Lôi đài là nơi dành cho các anh hùng hiệp khách thi thố tài năng một cách công bằng và không bị bất cứ 1 tổn thất nào. Không hạn chế về ngũ hành, môn phái cũng như đẳng cấp và c...