Tính Năng : Câu Cá Bến Thuyền Phượng Tường

19/07/22

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian diễn ra:19h - 23h
  • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 90 trở lên
  • Khu vực câu: Bến Thuyền Phượng Tường(184 171)
  • NPC đổi các loại cá: Ngư Dân(203/200) ba lăng huyện

Hướng dẫn tham gia

Khi đi cần mang theo cần câu, mồi câu, mua tại Ngư Dân tọa độ (203/200 Ba Lăng Huyện) hoặc có thể xem chi tiết phần thưởng các loại cá.