Tính Năng : Hạt Huy Hoàng - Quả Hoàng Kim ( Đấu Trường Sinh Tử )

24/06/22

Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.

Nay, những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vừa loan tin Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim sắp xuất hiện trở lại, và ở những khu vực muôn trùng hiểm trở như Trường Bạch Sơn quanh năm tuyết giá, hoặc có thể là Mạn Bắc Thảo Nguyên xa xôi cách trở. Thiên hạ xôn xao, giang hồ lại sắp một phen biến động, giao tranh...

 

Thời gian xuất hiện

 • Mỗi ngày trong thế giới võ lâm sẽ có :2 lần xuất hiện hạt Huy Hoàng & hạt Hoàng Kim (12h30 và 20h30).
 • Từ lúc xuất hiện Hạt Huy Hoàng & Hạt Hoàng Kim thì 5 phút sau Quả Huy Hoàng & Quả Hoàng Kim sẽ xuất hiện.
 • Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái:

Cách di chuyển lên map : Đấu Trường Sinh Tử

1/Di chuyển bằng Xa Phu thành thị 

2/Chọn khu vực hoạt động

3/Đi khu vực Đấu Trường Sinh Tử : sẽ được lựa chọn 4 cổng để lên

Hạt Huy Hoàng

cayhuyhoangxanh

Tại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

Hạt huy hoàng Đẳng cấp người chơi Nơi sinh trưởng Công dụng

hathuyhoang

Hạt cao cấp

Cấp 120 trở lên Đấu Trường Sinh Tử (172/171) 30.000.000 điểm kinh nghiệm

hathuyhoang

Hạt trung cấp

Cấp 100 - 119 Đấu Trường Sinh Tử (172/171) 15.000.000 điểm kinh nghiệm

hathuyhoang

Hạt sơ cấp

Cấp 80 - 99 Đấu Trường Sinh Tử (172/171) 7.500.000 điểm kinh nghiệm

Ghi chú

 • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng.
 • Nhân vật level 100 trở lên không thể hái và sử dụng quả Sơ cấp.
 • Nhân vật dưới 100 và 120 trở lên không thể hái và sử dụng quả Trung cấp.
 • Nhân vật dưới 120 không thể hái và sử dụng quả Cao cấp.
Hạt Hoàng Kim
Hạt Hoàng Kim Quả Hoàng Kim Nơi sinh trưởng Công dụng quả Hoàng Kim

cayhuyhoang

hathuyhoang

Đấu Trường Sinh Tử

(172/171)

600.000.000 điểm kinh nghiệm + 150 xu
 • Từ Hạt Hoàng Kim sẽ cho Quả Hoàng Kim. Cách hái Quả Hoàng Kim tương tự với Quả Huy Hoàng.
 • Sau khi quả Hoàng Kim xuất hiện, đồng đạo phải đợi sau 60 giây mới có thể hái quả.
 • Nhân vật từ 120 trở lên mới có thể Hái và sử dụng Quả Hoàng Kim.
 • Quả Hoàng Kim có thể giao dịch, lập shop.

Ghi chú

Mỗi ngày một nhân vật chỉ sử dụng được 1 Quả Hoàng Kim.

Nhân vật phải vào bang hội mới tham gia vào map Chiến Long Động

 

Các lưu ý về cách hái quả Hoàng Kim và Huy Hoàng

 • Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để lên kinh nghiệm.
 • Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.
 • Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.