Tính Năng : Phong Lăng Độ

24/06/22

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn , yêu cầu nhân vật cấp 90 trở lên và đến gặp NPC Thuyền phu Giáp/Ất/Bính để đăng ký lên Thuyền  .

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian diễn ra:  0h - 10h - 14h - 16h - 20h
  • Báo danh lên thuyền : 10 phút
  • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 120 trở lên
  • NPC tham gia: Thuyền Phu ( Phong Lăng Độ )
  • Yêu Cầu : 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ 

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thuyền phu (Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ(144/189,160/181,192/175)

- Chức năng:

  • Tiếp nhận tham gia bến thuyền.

Nội dung chi tiết

•  Thời gian bắt đầu mở thuyền tới kết thúc là 40 phút . Sẽ có 2 đợt Thủy Tặc xuất hiện .

Phần thưởng khi tiêu quái và Thủy Tặc Đầu Lĩnh
  • Quái thường sẽ có điểm kinh nghiệm và bình máu Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn .
  • Rất nhiều phần thưởng giá trị khi tham gia Phong Lăng Độ
  • Đặt biệt khi tiêu diệt Boss Thủy Tặc trên thuyền sẽ nhận được trang bị và bảo rương Thủy Tặc .
  • Đang cập nhật ......